Nasz zespół

Aktualnie w Kancelarii usługi świadczy dwoje Adwokatów i czworo Aplikantów Adwokackich.

Łukasz Andrzej Bałaga - Adwokat 
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 2002 roku.
W roku 2004 rozpoczął aplikację sądową, którą ukończył w czerwcu 2007 roku. 
W maju 2008 roku został wpisany na listę adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Agnieszka Bałaga - Kupis - Adwokat 
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2004 roku.
W roku 2004 rozpoczęła aplikację sądową, którą ukończyła w czerwcu 2007 roku.
W maju 2008 roku została wpisana na listę adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.
Posługuje się biegle językiem niemieckim.

Adrian Poński - Aplikant Adwokacki, III rok aplikacji
Ukończył studia prawnicze w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach w 2013 roku.
Posługuje się biegle językiem niemieckim. 
Aplikację odbywa pod patronatem adw. Łukasza A. Bałaga.  
W styczniu 2015 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.  

Piotr Gorczyca - Aplikant Adwokacki, II rok aplikacji
Ukończył studia prawnicze na UMCS w Lublinie w 2013 roku.
Posługuje się biegle językiem angielskim. 
Aplikację odbywa pod patronatem adw. Agnieszki Bałaga - Kupis.
W styczniu 2016 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.   

Patrycja Piotrowska - Aplikant Adwokacki, I rok aplikacji
Ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie w 2016 roku.
Posługuje się językiem angielskim. 
Aplikację odbywa pod patronatem adw. Agnieszki Bałaga - Kupis.
W grudniu 2016 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Patrycja Borówka - Aplikant Adwokacki, I rok aplikacji
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2016 roku.
Posługuje się biegle językiem angielskim i rosyjskim. 
Aplikację odbywa pod patronatem adw. Łukasza A. Bałaga.
W grudniu 2016 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.