Kancelaria Adwokacka

Adwokat Kielce, Adwokat Łukasz Andrzej Bałaga.

Wykonując zawód Adwokata świadczę pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak i jednorazowych zleceń, w zależności od potrzeb Klienta.

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Występuję także w charakterze pełnomocnika lub obrońcy przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej Państwa.

Klientom mojej kancelarii służę również pomocą prawną, pozasądową. W ramach świadczenia tych usług prawnych, udzielam bieżących porad prawnych, sporządzam umowy, analizuje dokumenty Klientów. Pomoc prawna obejmuje także sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych. Świadczę pomoc prawną moim Klientom w mediacjach pozasądowych oraz sądowych, a także w negocjacjach z kontrahentami.

Każdemu mojemu Klientowi oferowana jest bezzwłoczna reakcja w zakresie powstałych problemów, wysoki poziom specjalizacji oraz rzetelna, kompleksowa obsługa prawna.

Moim celem jest świadczenie usług na możliwie jak najwyższym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem potrzeb Klientów. Pomoc prawna, w sprawach Klientów świadczona jest tak, aby zaproponować jak najlepsze rozwiązanie stawianych przede mną zadań i powstałych problemów.

Prowadzona przeze mnie czternastoletnia praktyka adwokacka, obejmuje obszar całego kraju.

Świadczę pomoc prawną z poszanowaniem przepisów prawa oraz Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zakresem oferowanej przeze mnie pomocy prawnej oraz do kontaktu.