Kancelaria Adwokacka

Świadczymy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym wraz z reprezentacją Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, egzekucyjnymi i innymi organami Państwa, w tym także w sprawach przed e-Sądem.

Każdemu naszemu Klientowi oferowana jest bezzwłoczna reakcja w zakresie powstałych problemów, wysoki poziom specjalizacji oraz rzetelna, kompleksowa obsługa prawna.

Naszym celem jest świadczenie usług na możliwie jak najwyższym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem potrzeb naszych Klientów i w taki sposób aby nie umknął nam żaden szczegół i byśmy mogli zaproponować najlepsze rozwiązanie stawianych przed nami zadań.

Nasza pozycja rynkowa i renoma oparta jest na zaufaniu i zadowoleniu naszych Klientów.

Prowadzona przez nas działalność obejmuje obszar całego kraju.

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy tworzący zespół Kancelarii świadczą pomoc prawną z poszanowaniem przepisów prawa oraz Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.