Adwokat Kielce – Adwokat Łukasz Bałaga.

Wykonując zawód Adwokata świadczę kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak i jednorazowych zleceń, w zależności od aktualnych potrzeb Klienta. Adwokat Kielce.

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi a także przed Sądem NajwyższymNaczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto występuję także w imieniu Klienta w charakterze pełnomocnika lub obrońcy przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej Państwa.

Klientom mojej kancelarii służę również pomocą prawną, pozasądową. Adwokat Kielce.

W ramach świadczenia pomocy prawnej, udzielam bieżących porad prawnych, sporządzam umowy, analizuje dokumenty Klientów. Ponadto pomoc prawna obejmuje także sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych. Służę nadto pomocą prawną moim Klientom w mediacjach pozasądowych oraz sądowych, a także w negocjacjach z kontrahentami.

Każdemu mojemu Klientowi oferuję bezzwłoczną reakcję w zakresie powstałych problemów, wysoki poziom specjalizacji oraz rzetelną, kompleksową obsługę prawną.

Moim celem jest świadczenie usług na możliwie jak najwyższym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem potrzeb Klientów. Pomoc prawna, w sprawach Klientów świadczona jest tak, abym mógł zaproponować jak najlepsze rozwiązanie stawianych przede mną zadań i powstałych problemów. Wskazuję moim Klientom konkretne wnioski oraz wytyczne, które stanowić będą rozwiązanie przedstawionego problemu. Adwokat Kielce.

Specjalizacje.

Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw karnych, karnoskarbowych, spraw cywilnych, rodzinnych a także sprawach spadkowych oraz sprawach gospodarczych. Zajmuję się także szeroko pojętą windykacją należności moich Klientów, również w postępowaniu komorniczym (egzekucyjnym).

Wynagrodzenie Adwokata.

Honorarium za prowadzenie zleconej sprawy uzależnione jest przede wszystkim od jej rodzaju, stopnia skomplikowania oraz przewidywanego czasu trwania procesu sądowego. Ponadto zawsze uzgadniam wynagrodzenie indywidualnie z Klientem, w trakcie spotkania w kancelarii.

Łukasz Bałaga, Adwokat Kielce – o mnie.

Prowadzona przeze mnie piętnastoletnia indywidualna praktyka adwokacka, obejmuje obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego. 

Aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Kielcach rozpocząłem w roku 2004, którą ukończyłem w czerwcu 2007 roku. Tego samego roku we wrześniu, zdałem egzamin sędziowski, przed komisją egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

W maju 2008 roku zostałem wpisany na listę adwokatów w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Adwokackiej w Kielcach.

Świadczę usługi prawne z poszanowaniem przepisów prawa oraz Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.

Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z zakresem oferowanej przeze mnie pomocy prawnej oraz do kontaktu i osobistego spotkania. Adwokat Kielce.

Adwokat Kielcepomoc prawna

Adwokat Kielce świadczy pomoc prawną dla Państwa. Serdczenie adwokat kielce zaprasza Państwa do kontaktu. Zapraszama także jako adwokat kielce do osobistego spotkania w kancelarii.