Kancelaria Adwokacka

Świadczę pomoc prawną osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym wraz z reprezentacją Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, egzekucyjnymi i innymi organami Państwa, w tym także w sprawach przed e-Sądem.

Każdemu mojemu Klientowi oferowana jest bezzwłoczna reakcja w zakresie powstałych problemów, wysoki poziom specjalizacji oraz rzetelna, kompleksowa obsługa prawna.

Moim celem jest świadczenie usług na możliwie jak najwyższym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem potrzeb Klientów i w taki sposób aby nie umknął mi żaden szczegół i byśmy mogli zaproponować najlepsze rozwiązanie stawianych przede mną zadań i powstałych problemów.

Prowadzona przeze mnie działalność obejmuje obszar całego kraju.

Świadczę pomoc prawną z poszanowaniem przepisów prawa oraz Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata