O mnie

Adwokat Łukasz Andrzej Bałaga.

Ukończyłem wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2002 roku.

Aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Kielcach rozpocząłem w roku 2004, którą ukończyłem w czerwcu 2007 roku.

We wrześniu 2007 roku zdałem egzamin sędziowski, przed komisją egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

W maju 2008 roku zostałem wpisany na listę adwokatów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Adwokackiej w Kielcach.

W ramach wykonywanego zawodu zaufania publicznego, jako adwokat prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką w Kielcach.

Zapraszam serdecznie do kontaktu oraz zapoznania się z zakresem usług prawnych.