Nasz zespół

Aktualnie w Kancelarii usługi świadczy jeden Adwokat i dwoje Aplikantów Adwokackich.

Łukasz Andrzej Bałaga – Adwokat 
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 2002 roku.
W roku 2004 rozpoczął aplikację sądową, którą ukończył w czerwcu 2007 roku. 
W maju 2008 roku został wpisany na listę adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Patrycja Borówka – Aplikant Adwokacki, III rok aplikacji
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2016 roku.
Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. 
Aplikację odbywa pod patronatem adw. Łukasza A. Bałaga.
W grudniu 2016 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Aleksandra Adamiec – Aplikant Adwokacki, I rok aplikacji
Ukończyła studia prawnicze na Katolicki Uniwersytet w Lublinie w 2018 roku.
Posługuje się biegle językiem angielskim.
Aplikację odbywa pod patronatem adw. Łukasza A. Bałaga.
W styczniu 2019 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.