O mnie

Adwokat Łukasz Andrzej Bałaga

Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 2002 roku.
Aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Kielcach rozpocząłem w roku 2004, którą ukończyłem w czerwcu 2007 roku, zdając egzamin sędziowski.
W maju 2008 roku zostałem wpisany na listę adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.